Bandida

Sadarbības spēle

Ieteicamais vecums: 6-99 gadi

Spēlētāju skaits: 1-4 spēlētāji

Spēles laiks: 15 min

Spēles autors: Martin Nadergaard Andersen, mākslinieks: Odile Sageat

Spēles materiāls: 70 spēles kārtis, t.sk. 10 objektu kārtis, 2 trauksmes kārtis, 1 trepju kārts; 1 sākumkārts

Spēles ideja

Bandida ir sadarbības spēle, kurā jūs visi uzvarat vai zaudējat kopā. Spēli var spēlēt 3 dažādos veidos, no kā mainās spēles mērķis, taču spēles gaita ir vienāda visos variantos, kā aprakstīts tālāk.

Sagatavošanās spēlei

Nolieciet galda vidū sākuma kārti, izraugoties 5 vai 6 tuneļu pusi, no tām pēdējā padarīs spēli grūtāku. Sajauciet pārējās spēles kārtis un nolieciet kaudzītē ar muguriņu augšup. Katram spēlētājam izdala 3 spēles kārtis. Ja kādam trāpās trauksmes kārts, iejauciet to atpakaļ kaudzītē pa vidu un paņemiet tās vietā jaunu.

Spēles gaita

Spēli sāk jaunākais spēlētājs

Savā gājienā novieto vienu spēles kārti tā, lai tā savienotos ar vienu vai vairākām spēles kārtīm, kas jau ir uz galda un paņem no kaudzītes jaunu kārti. Dažas no spēles kārtīm ir ar īpašiem objektiem, kas nosaka īpašas darbības pēc to novietošanas uz galda (skat. tālāk Objektu kārtis).

Spēle šādā veidā turpinās tik ilgi, kamēr tiek sasniegts kāds no atsevišķo variāciju mērķiem vai beigušās spēles kārtis kaudzītē.

Svarīgi! Pareizi novietojot uz galda spēles kārti, visiem attēlotajiem tuneļiem ir jāsavienojas. Ja spēlētājam nav rokās nevienas novietošanai derīgas kārts, spēlētājs novieto vienu vai vairākas kārtis kaudzītes apakšā un paņem tādu pašu kāršu skaitu no kaudzītes augšas. Ja tad spēlētājam ir iespēja novietot kādu kārti uz galda, to var darīt uzreiz tajā pašā gājienā. Ja ne – tad jāgaida nākamais gājiens.

Bandida ir sadarbības spēle – jums ir jāsarunājas un jākomunicē savā starpā, lai kopīgi rastu labāko stratēģiju spēles mērķa sasniegšanai. Taču ņem vērā, ka nav atļauts citiem spēlētājiem rādīt savas kārtis, kā arī aprakstīt tās vārdiski.

1. Spēles variācija

Noķeriet Bandidu!

Jūs kopīgi uzvarat spēli, ka jums kopīgiem spēkiem izdodas noslēgt visus tuneļus, pirms izbeidzas kārtis kaudzītē. Tad jūs esat noķēruši Bandidu!

Šajā spēles variantā nelietojiet spēles kārti ar trepēm – izņemiet to no kaudzītes pirms spēles sākuma un nolieciet malā.

2. Spēles variācija

Palīdziet Bandidai izbēgt!

Šajā spēles versijā jūs visi uzvarat, ja paspējat noslēgt visus tuneļus un viena tuneļa galā novietot trepes, lai Bandida var aizbēgt, pirms beigušās kārtis spēles kaudzītē.

Šajā spēles versijā iejauciet trepju kārti kaudzītē ar pārējām kārtīm. Kad tā tiek pacelta, spēlētājs var izlemt, vai noslēgt kādu tuneli uzreiz nākamajā gājienā, vai izspēlēt to vēlāk spēles gaitā. Ja trepju kārts ir novietota, tad kopīgiem spēkiem jānoslēdz visi pārējie tuneļi.

Svarīgi! Ja jūs noslēgsiet visus tuneļus pārāk ātri un vairs nevarēsiet novietot trepju kārti, spēle ir zaudēta.

3. Spēles variācija

Mīlnieku bēgšana

(šo spēles variāciju var spēlēt tikai kombinējot ar Bandido spēli)

Jūs visi kopā uzvarat spēli, ja jums izdodas novietot Bandido sākumkārti (superkārti) un trepju kārti tuneļa galā, kā arī noslēgt visus citus tuneļus, pirms kārtis kaudzītē ir beigušās.

Šajā spēles versijā kopā ar citām spēles kārtīm sajauciet arī sākumkārti no Bandido spēles un kārti ar trepēm. Arī šajā versijā, paceļot trepju kārti vai Bandido sākumkārti, spēlētājam ir tiesība sizlemt, vai kārts tiek izspēlēta jau nākamajā gājienā vai tomēr paglabāta līdz citam gājienam. Spēlētājam ir iespēja izvēlēties, kuru Bandido sākumkārts pusi likt uz galda – ar 5 izejām vai ar 6 izejām. Jebkurā gadījumā, jums ir jāsavieno Bandido un Bandida ar tuneļiem, jānoslēdz visi citi tuneļi un viena tuneļa galā jānovieto kārts ar trepēm, lai spēle būtu uzvarēta.

Svarīgi! Ja jūs noslēgsiet visus tuneļus pārāk ātri un vairs nevarēsiet novietot Bandido sākumkārti vai trepju kārti, spēle ir zaudēta.

Objektu kārtis

Objektu kārtis nosaka noteiktas darbības, kas ir jāveic, novietojot šo kārti uz galda.

Mugursoma: pēc nākamā gājiena paņem no kaudzītes papildu kārti. Turpmāko spēles laiku tev rokās drīkst būt par vienu vairāk kārtis, ja vien kāda cita kārts nemaina šo apstākli.

Dinamīts: nekavējoties izspēlē vēl vienu kārti no rokām un paņem no kaudzītes divas jaunas kārtis.

Salūzusi lāpsta: turpmākajos gājienos izspēlē kārtis, neņemot vietā jaunas. Un tikai kad tev vairs nav kāršu, paņem no kaudzītes 3 jaunas kārtis. Ja tev iepriekš drīkstēja būt rokās vairāk kā 3 kārtis, šis nosacījums vairs nav spēkā.

Karte: nekavējoties no ņem no galda 3 jebkuras kārtis – tām nav obligāti jāatrodas blakus. Svarīgi! Tu nedrīksti noņemt kārtis tā, lai atvienotu tuneļus un sadalītu spēles laukumu divās daļās.

Ūdens pudele: spēlētāji nedrīkst savā starpā sarunāties pilnu spēles apli, kamēr vien nepienāk tā spēlētāja gājiens, kurš iepriekš pacēla ūdens pudeles kārti.

Trauksmes kārtis

Trauksmes kārtīm ir īpaša ikona arī kārts otrā pusē – tiklīdz tu pacel trauksmes kārti, tā ir jāizspēlē nekavējoties, pēc kārts izspēles paņem jaunu kārti, lai atjaunotu kāršu skaitu rokā. Trauksmes kārts ietekmē visus spēlētājus.

-1 kārts. Visi spēlētāji noliek malā vienu no savām kārtīm un turpina spēli ar samazinātu kāršu skaitu rokā, ja vien cita kārts (Mugursoma) nepalielina kāršu skaitu turpmākajā spēles gaitā.

-5 kārts. Nolieciet malā 5 virsējās kārtis no kaudzītes. Ja starp tām ir Bandido sākumkārts vai trepju kārts, atlieciet to atpakaļ kaudzītē un noņemiet tās vietā citu, sajauciet kārtis un turpiniet spēli.

Padoms. Dažas objektu kārtis palīdz, dažas samazina iespēju uzvarēt. Izspēlē tās gudri, lai palielinātu iespējas uzvarēt spēli!